Testowanie wydajności (Performance Testing)

 

Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak wydajność. Nabiera to specjalnego znaczenia zwłaszcza w przypadku projektów internetowych. Czas przetwarzania żądań przez serwer, baza danych czy też duża liczba użytkowników korzystających z aplikacji w tym samym czasie to tylko podstawowe sytuacje, które należy uwzględnić w testach.

Pierwszym etapem szkolenia jest poznanie aplikacji JMeter, SoapUI oraz narzędzi wykorzystywanych do monitorowania i optymalizacji działania aplikacji w systemach Linux oraz Windows. W kolejnych etapach uczestnicy analizują testowe aplikacje, określają ich wymagania, a następnie przygotowują i wykonują testy wydajnościowe. W trakcie testów interpretują wyniki i poszukują przyczyn napotkanych problemów. W etapie końcowym przygotowują raport i uczą się jak efektywnie utrzymywać środowisko testowe.

 

Tematyka

1. Proces testowania wydajności
 
 • Metodyki
 • Typy testów wydajności
 • Proces testowy
 • Plan i strategia testu
 
2. Projektowanie testów - tworzenie skryptów testowych
 
 • Przykładowe scenariusz
 • Implementacja skryptów
 • Dobór danych testowych
 • Monitorowanie skryptów
 • Utrzymanie skryptów
 
3. Generowanie obciążenia
 
 • Ogólne zasady pracy generatorów obciążenia
 • Modelowanie obciążenia
 • Generowanie obciążenia na przykładzie aplikacji JMeter
 • Generowanie obciążenia na przykładzie aplikacji SoapUI
 
4. Monitorowanie pracy serwera aplikacji i bazy danych
 
 •  Podstawowe metryki
 •  Przykłady narzędzi do monitorowania pracy serwera Linux oraz Windows
 
5. Analiza wyników testów wydajności
 
 • Statystyki i metryki
 • Raportowanie wyników

 

Przed szkoleniem

Zalecane jest wzięcie udziału w kursie z podstaw testowania oprogramowania oraz wstępne doświadczenie w pracy jako tester.

 

Metody szkolenia

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego kursanci uczestniczą w procesie testowania wydajności przygotowanych aplikacji. W tym celu zapewniamy salę szkoleniową z odpowiednią infrastrukturą i komputerem dla każdego z uczestników.

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie wydajności (Performance Testing)” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Uczestnik kursu posiądzie umiejętność określania wymagań wydajnościowych oraz przygotowania i wykonywania stosownych testów. Kursant dowie się, jak przygotować dobry raport z testów wydajnościowych, pozna odpowiednie narzędzia. Gotowość do wykonywania testów wydajnościowych przy użyciu stosownych narzędzi. 

 

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

Cena: 2 000,00 PLN netto (2 460,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF] 

 

Ścieżka rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat obrazuje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu testowania oprogramowania.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać i nie powielać informacji. Na każdym ze szkoleń otrzymasz nową dawkę wiedzy.

Poniższy wykres sugeruje jedynie ścieżkę rozwoju w ramach udziału w szkoleniach. Na każdy kurs możesz przyjść bez udziału w innym. W przypadku chęci podejścia do egzaminów ISTQB Poziomu Zaawansowanego (ISTQB Advanced Level) wymagane jest posiadanie certyfikatu na Poziomie Podstawowym (ISTQB Foundation Level). 

 

Ścieżka szkoleń praktycznych