Dobry Kierownik Testów - Laboratorium

 

Nawet najlepsi testerzy nie będą pracować wydajnie jeśli ich zespołem nie będzie kierował odpowiednio do tego przygotowany lider. To właśnie na barkach menedżera spoczywa odpowiedzialność za sukces grupy. Dobry Kierownik Testów zarządza jakością i testowaniem w organizacji. Używa do tego najefektywniejszych technik i narzędzi. Lider wie również jak motywować zespół, planować pracę i jak optymalnie przydzielać zadania. Szkolenie to jest alternatywą dla opierających się na teorii kursów certyfikowanych ISTQB.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy szukają rozwiązania dla przygotowanych przez nas przypadków, tworzą plan testów, monitorują proces testowania, analizują raporty i wyniki. 

 

Tematyka

1. Organizowanie testowania

 • Testowanie a zapewnienie jakości
 • Wartość biznesowa testowania
 • Psychologia testowania oprogramowania
 • Testowanie w perspektywie członków zespołów projektowych
 • Niezależność testowania
 • Metody pozyskiwania testowania
 • Rekrutacja testerów

2. Modele tworzenia oprogramowania dla zaawansowanych

 • Wodospad
 • Model V
 • Model W
 • Testowanie iteracyjne
 • Agile

3. Proces testowy

 • Przykłady procesów testowych
 • Proces testowy ISO/IEC 29119
 • Projektowanie procesu testowego
 • TPI i TMMI

4. Zarządzanie testami w różnych warunkach

 • Wielkość organizacji
 • Poziomy testów
 • Typy testów
 • Testy eksploracyjne

5. Planowania testów

 • Budowanie planów
 • Plan jako narzędzie zarządzania
 • Strategia testowania
 • Środowisko testowe
 • Ryzyko
 • Estymacje

6. Kontrola, raporty z testów

7. Narzędzia wspierające testowanie

 

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu Zawód Tester lub ISTQB Poziom Podstawowy, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

 

Metody szkolenia

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych - teoretyków brak.

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia Dobry Przypadek Testowy otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Szkolenie stanowi przygotowanie do pracy na stanowisku zarządzającym testami. Uczestnik kursu będzie gotowy do podjęcia samodzielnych zadań menedżera, kierownika czy też lidera testów. Posiądzie umiejętność zbierania wymagań, planowania testów, zarządzania pracą swoją i innych członków zespołu. Kursant dowie się, jak przygotować dobry plan i raport z testów, pozna psychologię zespołów testerskich i ich współpracę z programistami.

 

 

Czas trwania: 3 dni (3 x 8 h)

Cena: 2 400,00 PLN netto (2 952,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF] 

 

Ścieżka rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat obrazuje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu testowania oprogramowania.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać i nie powielać informacji. Na każdym ze szkoleń otrzymasz nową dawkę wiedzy.

Poniższy wykres sugeruje jedynie ścieżkę rozwoju w ramach udziału w szkoleniach. Na każdy kurs możesz przyjść bez udziału w innym. W przypadku chęci podejścia do egzaminów ISTQB Poziomu Zaawansowanego (ISTQB Advanced Level) wymagane jest posiadanie certyfikatu na Poziomie Podstawowym (ISTQB Foundation Level). 

 

Ścieżka szkoleń praktycznych