Automatyzacja testowania

 

Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia. Niniejsze szkolenie pokazuje wielowymiarowość automatyzacji jako złożonego procesu, prezentując typowe metody i popularne narzędzia. Jest to praktyczno-teoretyczny fundament rozpoczęcia pracy z tworzeniem skryptów automatycznych.

 

Tematyka

1. Wprowadzenie do automatyzacji

 • Co automatyzować?
 • Korzyści automatyzacji
 • Niebezpieczeństwa automatyzacji
 • Dyskusja

2. Automatyzacja w cyklu życia produktu informatycznego

 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy systemowe
  • Aplikacje internetowe
  • Aplikacje typu desktop
  • Aplikacje mobilne
  • Testy bezpieczeństwa
  • Testy wydajności
  • Testy akceptacyjne
 • Ćwiczenia

3. Czynności w ramach automatyzacji

 • Planowanie
 • Cele
 • Projektowanie / uruchomienie / utrzymanie
 • Dyskusja / ćwiczenia

4. Metodyki automatyzacji

 • Data driven
 • Keyword / Behavior driven
 • Ćwiczenia

5. Projektowanie środowiska automatyzacji

 • Narzędzia w zarządzaniu testami
 • Narzędzia w zarządzaniu wymaganiami
 • Narzędzia w zarządzaniu incydentami
 • Narzędzia w zarządzaniu konfiguracją
 • Narzędzia do testów statycznych: testy dokumentacji, analiza statyczna
 • Narzędzia analizy dynamicznej
 • Narzędzia w projektowaniu testów
 • Narzędzia do przygotowania danych testowych
 • Narzędzia do wykonywania testów.
 • Ćwiczenia

6. Wdrożenie narzędzi w organizacji

 • Wybór narzędzia
 • Wdrożenie
 • Utrzymanie
 • Dyskusja

 

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu Zawód Tester lub ISTQB Poziom Podstawowy, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

 

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Szkolenie opiera się o elementy teoretyczne, zakończone ćwiczeniami praktycznymi utrwalającymi wiedzę i umożliwiającymi zdobycie doświadczenia w omawianych tematach. 

Celem kursu jest wskazanie aspektów i możliwości wykorzystania nowych metod i narzędzi w codziennej pracy testera. 

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych - teoretyków brak.

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia Automatyzacja testowania otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Uczestnik szkolenia ma szansę osiągnąć kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia automatyzacji w organizacji lub projekcie. Zdobyta na szkoleniu wiedza przybliża uczestnika do statusu specjalisty w automatyzacji testowania.

 

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

Cena: 1 600,00 PLN netto (1 968,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF] 

 

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat obrazuje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu testowania oprogramowania.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać i nie powielać informacji. Na każdym ze szkoleń otrzymasz nową dawkę wiedzy.

Poniższy wykres sugeruje jedynie ścieżkę rozwoju w ramach udziału w szkoleniach. Na każdy kurs możesz przyjść bez udziału w innym. W przypadku chęci podejścia do egzaminów ISTQB Poziomu Zaawansowanego (ISTQB Advanced Level) wymagane jest posiadanie certyfikatu na Poziomie Podstawowym (ISTQB Foundation Level).