JMeter w praktyce

 

JMeter to najpopularniejsze, bezpłatne narzędzie wykorzystywane w testach wydajnościowych. Ilość funkcji, a także łatwość obsługi sprawiają, że tylko nieliczne narzędzia płatne mogą z nim konkurować. Dzięki wsparciu fundacji Apache i olbrzymiej liczby użytkowników jest ciągle udoskonalane, a każda nowa wersja dostarcza szeregu nowych i przydatnych funkcji. 

Warsztat stanowi kompendium wiedzy o aplikacji JMeter. Uczestnicy poznają elementy konfiguracyjne i ogólne zasady pracy z aplikacją. Następnie uczą się wykorzystywać różne rodzaje kontrolerów, samplerów, asercji oraz listenerów. Każdy z przedstawianych elementów jest szczegółowo omawiany, a różne aspekty jego działania prezentowane są w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń uczestnicy uczą się, w jaki sposób łączyć różne elementy aplikacji, modyfikować ich działanie, a także odpowiednio przetwarzać dane testowe. Szczególna uwaga poświęcona jest wykorzystaniu zmiennych, funkcji oraz języków jexl oraz BeanShell. 

 

Tematyka

Dzień 1

1. Wprowadzenie 

 • Podstawy i konfiguracja JMeter
 • Typy elementów
 • Budowa plan  testu
 • HTTP Sampler
 • Table Listener
 • Response Assertion
 

2. Nagrywanie testów 

 • HTTP(s) Test Script Recorder
 • Filtrowanie zapytań
 • Simple i Recording Controller
 • HTTP Request Defaults
 • HTTP Header Manager
 • Cookie Manager 
 

3. Samplery

 • SOAP/XML-RPC Request
 • JDBC Sampler
 • FTP Sampler
 • JMS Publisher/Subscriber
 

4. Listenery i timery

 • Summary i Aggregate Report
 • View Results Tree
 • Simple Data Writer
 • Generate Summary Results
 • Timery
 

5. Kontrolery

 • Zmienne w JMeter
 • Pętle
 • Wykonania warunkowe i losowe
 • Transakcje
 

6. Asercje 

 • XPath Assertion
 • Duration Assertion
 

Dzień 2

7. Funkcje i języki skryptowe

 • Wprowadzenie do BeanShell 
 • JExl
 • Funkcje JMeter
 

8. Przetwarzanie odpowiedzi 

 • Wyrażenia regularne 
 • Regular Expression Extractor
 • XPath Extractor
 • BeanShell Extractor
 

9. Parametryzacja testów

 • Pobieranie danych z plików 
 • Generowanie danych
 • Wykorzystanie logów aplikacji
 

10. Przetwarzanie zapytań 

 • User Parameters
 • BeanShell PreProcessor
 

11. Elementy uzupełniające

 • Testy w środowisku rozproszonym
 • Modularyzacja testów
 • Nagrywanie urządzeń mobilnych
 • JMeter plugins

 

Przed szkoleniem

Rekomendowana podstawowa znajomość programowania obiektowego.

 

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z wykładem (30% wykładów, 70% laboratorium).

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia JMeter w praktyce otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy z łatwością będą w stanie tworzyć scenariusze testowe dla aplikacji wykorzystujących protokoły JDBC, JMS, SOAP; a także aplikacji HTTP wykorzystujących takie technologie, jak AJAX czy JavaScript. Szkolenie dostarcza również informacji na temat możliwości aplikacji JMeter przy testowaniu nietypowych protokołów. Zadania prezentowane w trakcie warsztatów pokazują rozwiązania typowych problemów, jakie pojawiają się w trakcie codziennej pracy z aplikacją.

 

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

Cena: 2 000,00 PLN netto (2 460,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF] 

 

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat obrazuje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu testowania oprogramowania.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać i nie powielać informacji. Na każdym ze szkoleń otrzymasz nową dawkę wiedzy.

Poniższy wykres sugeruje jedynie ścieżkę rozwoju w ramach udziału w szkoleniach. Na każdy kurs możesz przyjść bez udziału w innym. W przypadku chęci podejścia do egzaminów ISTQB Poziomu Zaawansowanego (ISTQB Advanced Level) wymagane jest posiadanie certyfikatu na Poziomie Podstawowym (ISTQB Foundation Level). 

 

Ścieżka szkoleń praktycznych