JAVA dla testerów oprogramowania

 

Szkolenie z podstaw programowania skierowane jest do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z kodem źródłowym. Jest to przygotowanie do tworzenia własnych aplikacji, które mogą pomagać w testowaniu oraz do automatyzowania czynności testowych. Od uczestników nie jest wymagana wiedza z kodowania, a jedynie umiejętność obsługi komputera oraz analityczne i logiczne myślenie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć okazję przećwiczyć m.in. tworzenie klas, metod, instrukcji warunkowych oraz debugowanie kodu. Szkolenie prowadzone jest domyślnie w języku JAVA, jednak istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym języku, np. C# lub Python.

 

Tematyka

1. Przygotowanie środowiska (Eclipse lub IntelliJ)

2. Podstawy języka Java

 • Składnia, słowa-klucze, podstawowe pojęcia
 • Typy danych
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Pętle

3. Wprowadzenie do programowania obiektowego

 • Klasy, obiekty i metody
 • Dziedziczenie
 • Modyfikatory dostępu
 • Klasy abstrakcyjne

4. Obsługa plików

 • Zapis i odczyt
 • Wprowadzenie do DDT

5. Wyjątki

 • Obsługa wyjątków
 • Zgłaszanie wyjątków

6. Debugowanie kodu

7. Struktura projektu

8. Wprowadzenie do frameworków testowych (JUnit lub TestNG)

 • Porównanie frameworków
 • Budowa testów
 • Zestawy testów
 • Asercje.
 

Przed szkoleniem 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią sprawnie obsługiwać komputer oraz mają chęć zdobycia wiedzy z podstaw programowania. 

 

Metody szkolenia 

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. 

 

Materiały szkoleniowe 

Będąc uczestnikiem szkolenia „JAVA dla testerów oprogramowania” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie EDU

 

Po szkoleniu 

Uczestnik szkolenia posiądzie podstawowe umiejętności programistyczne w języku Java potrzebne do tworzenia prostych aplikacji wspierających testowanie oraz będzie mógł tworzyć testy automatyczne (np. Selenium).

 

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

Cena: 1 800,00 PLN netto (2 214,00 PLN brutto)

Pobierz ofertę [PDF] 

 

 

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat obrazuje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać i nie powielać informacji. Na każdym ze szkoleń otrzymasz nową dawkę wiedzy.

Poniższy wykres sugeruje jedynie ścieżkę rozwoju w ramach udziału w szkoleniach. Na każdy kurs możesz przyjść bez udziału w innym.