HP QuickTest Professional 11

 

HP QuickTest Professional jest bardzo zaawansowanym, a zarazem prostym narzędziem wspomagajacym pracę testera przy automatyzacji testów funkcjonalnych i regresyjnych. Główną zaletą narzędzia jest prostota podczas tworzenia i zarządania skryptami, w czym pomaga rozbudowany interfejs graficzy. W odróżnieniu od innych aplikacji na rynku, HP QTP umożliwia automatyzację aplikacji standalone i web. Jednocześnie narzędzie to umożliwia automatyzacje testów na różnych platformach systemowych takich jak: Java, .Net, SAP; Oracle; Siebel, Silverlight, Web Services, Terminal Emulator, itd.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy tworzą testy automatyczne na przygotowanej przez nas aplikacji. W tym celu zapewniamy salę szkoleniową z odpowiednią infrastrukturą i komputerem dla każdego z uczestników.Tematyka:

1. Wprowadzenie

2. Praca z HP QTP

 • Omówienie podstawowych funkcjonalności aplikacji
 • Ćwiczenia praktyczne

3. Nagrywanie skryptów

 • Przygotowanie do nagrywania
 • Nagrywanie skryptów
 • Wykonywanie skryptów
 • Omówienie raportu wyników
 • Ćwiczenia praktyczne

4. Praca z obiektami

 • Klasy obiektów
 • Właściwości obiektów
 • Moduł Object Spy
 • Omówienie Repozytorium Obiektów
 • Ćwiczenia praktyczne

5. Synchronizacja

 • Wprowadzenie do tematu
 • Tworzenie punktowych synchronizacji podczas nagrywania
 • Ćwiczenia praktyczne

6. Tworzenie punktów walidacyjnych

 • Przykłady
 • Typy punktów walidacyjnych
 • Wyrażenia regularne
 • Ćwiczenia praktyczne

7. Parametryzacja

 • Typy parametrów
 • Dane Testowe Globalne/Lokalne (Data Table Global/Local) – omówienie funkcjonalności
 • Tworzenie Iteracji
 • Korelacja parametrów
 • Ćwiczenia praktyczne

8. Praca z modułami (Actions)

 • Typy modułów
 • Dzielenie skryptu na moduły
 • Tworzenie modułów
 • Wykorzystanie modułów
 • Ćwiczenia praktyczne

9. Podsumowanie


Umiejętności słuchaczy przed

Szkolenie wymaga znajomości podstaw testowania oprogramowania.


Umiejętności słuchaczy po szkoleniu

Uczestnik kursu posiądzie umiejętność obsługi narzędzia HP QuickTest Proffesional. Nauczy się planowania testów automatycznych i optymalnego posługiwania się narzędziem.


Cena: 2 000,00 PLN netto (2 460,00 PLN brutto)

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 h)

 

Metoda

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Typ: zamknięte, otwarte

Terminy szkoleń otwartych: -> sprawdź terminy