#dobrazmiana w informatyce

Polska potrzebuje dobrej zmiany zarówno w zakresie informatyzacji kraju, jak i wydatkowaniu środków na systemy informatyczne. Od lat piszemy, jak źle dzieje się w tym obszarze. Anna Streżyńska miała zagwarantować postęp. Po jednym roku pracy Pani Minister Cyfryzacji ciągle pozostajemy bardziej w sferze deklaracji, a nie czynów. Choć widać pierwsze rezultaty...

Czytaj więcej: #dobrazmiana w informatyce

Kierunki rozwoju certyfikacji ISTQB. Nowe sylabusy.

Ankieta Effectiveness Survey 2016 wskazuje na nowe kierunki, jakie chce obrać ISTQB. Wśród pytań można wychwycić certyfikaty, które prawdpodobnie już niedługo będą dostępne oraz te, które mogą być dostępne jeśli tylko znajdą się chętni. Bazując na dostępnych informacjach Radek Smilgin dokonał próby oceny kierunku, w jakim podąża największy testerski certyfikat.

Czytaj więcej: Kierunki rozwoju certyfikacji ISTQB. Nowe sylabusy.
 

Najbliższe szkolenia

 

29-31.05.17 - Katowice

ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)


1-2.06.17 - Warszawa

Dobry Tester - Laboratorium


12-14.06.17 - Warszawa

ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie