ISTQB Performance Testing. Nowy sylabus.

Performance Tester jest kolejnym dodatkiem do poziomu podstawowego w ścieżce „Specjalista” i pokrywa szczególną domenę testowania wydajności. 

Jest to kluczowy obszar jakości, dlatego dobrze, że pojawia się w zestawie ISTQB. Co ciekawe sylabus jest stworzony przez dwie organizacje: American Software Testing Qualifications Board i German Testing Board.

Jest to trzynasty dostępny sylabus ISTQB. Nowa struktura certyfikacji wygląda następująco.

 

Aby móc zdać egzamin Performance Testing należy posiadać certyfikat ISTQB Poziomu Podstawowego. Autorzy sylabusa rekomendują jednak, aby przed przystąpieniem do egzaminu mieć minimum 6 miesięcy doświadczenia jako tester lub wziąć udział w akredytowanym kursie ISTQB.

Bazując na historii zmian można powiedzieć, że sylabus w wersji 1.0 powstał dość szybko. Przygotowanie wersji zajęło 2 lata.

 

Cele biznesowe sylabusa zbudowane są wokół następujących punktów.

  • Zrozumienie podstawowych pojęć dotyczących wydajności i testowania wydajności.
  • Zdefiniowanie ryzyk wydajności, cele i wymagania, by spełnić potrzeby i oczekiwania interesariuszy.
  • Zrozumienie wskaźników wydajności i sposobów ich gromadzenia.
  • Opracowanie planu testów wydajności dla realizacji określonych celów i wymagań.
  • Koncepcyjne projektowanie, wdrażanie i wykonywanie podstawowych testów wydajności.
  • Przeanalizowanie wyników testów wydajności i implikacje stanu rzeczy dla różnych interesariuszy.
  • Wyjaśnienie procesu, uzasadnienie, wyniki i implikacje testów wydajności dla różnych zainteresowanych stron.
  • Zrozumienie kategorii, zastosowania narzędzi wydajności i kryteriów ich wyboru.
  • Określenie, w jaki sposób działania związane z testowaniem wydajności są zgodne z cyklem życia oprogramowania.

 

Treści w sylabusie ułożone są w 5 rozdziałów wg następującego podziału.

 

Materiały do pobrania

 

 

 
 

Najbliższe terminy szkoleń

 

25-26 listopada - Warszawa

Testowanie REST API dla początkujących


25-27 listopada - Warszawa

ISTQB Poziom Podstawowy


27-28 listopada - Katowice

JavaScript dla testerów oprogramowania


28-29 listopada - Warszawa

Dobry Tester – Laboratorium

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie