Benchmarking i metoda najlepszych praktyk w testowaniu

Pojęcie benchmarkingu kojarzy się raczej z procesami biznesowymi czy badaniem wydajności procesorów niż z technikami tworzenia oprogramowania. Jak zawsze jednak to, co okazuje się interesujące w jednej dziedzinie, może być przeniesione na inny (czasami całkowicie odmienny) grunt. Stąd też zastosowanie tzw. metody naśladowania dobrych wzorców pojawiło się również w testowaniu.

Czytaj więcej: Benchmarking i metoda najlepszych praktyk w testowaniu
 

Najbliższe terminy szkoleń

 

15-16 października - Warszawa

Testowanie wydajności


15-17 października - Wrocław

ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)


22-25 października - Wrocław

Zawód Tester

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie